Тема 12


Тема 12. Створення  та налаштування відео та аудіо

1. Зображення яких форматів, що можна імпортувати до проекту в програмі Кіностудія, ви використовували під час роботи з графічним редактором?
2. Чи можна до одного кліпу застосувати декілька ефектів? Якщо так, то як впливатиме сукупність візуальних ефектів на відтворення кліпу?
3. Які дії необхідно виконати, щоб не відтворювався відеофрагмент, який міститься всередині кліпа?
4. Для яких назв у фільмі створюються окремі кадри?
5. Які прийоми можна застосувати, щоб тривалість відеокліпу та аудіозапису стала однаковою?
6. Які умови мають виконуватися, щоб можна було записати звуковий коментар до відеокліпу?
7. У яких відеоформатах можна зберегти фільм, створений за допомогою програми Кіностудія?


Тема 12. Создание и настройка видео и аудио


1.    Изображения каких форматов, которые можно импортировать в проект в программе Киностудия, вы использовали при работе с графическим редактором?
2.    Можно ли к одному клипу применить несколько эффектов? Если да, то как будет влиять совокупность визуальных эффектов на воспроизведение клипа?
3.    Какие действия необходимо выполнить, чтобы не воспроизводился видеофрагмент, содержащийся внутри клипа?
4.    Для каких названий в фильме создаются отдельные кадры?
5.    Какие приёмы можно применить, чтобы длительность видеоклипа и аудиозаписи стала одинаковой?
6.    Какие условия должны выполняться, чтобы можно было записать звуковой комментарий к видеоклипу?
7.      В каких видеоформатах можно сохранить фильм, созданный с помощью программы Киностудия?