Тема 3


Тема 3. Апаратне забезпечення комп’ютера

1. З чого складається апаратне забезпечення комп’ютера?
2. Яку архітектуру має комп’ютер?
3. Як здійснюється зв’язок між пристроями комп’ютера?
4. Які пристрої комп’ютера належать до пристроїв введення та виведення? Наведіть приклади.
5. Чи може комп’ютер працювати без процесора?
6. Як можна класифікувати процесори? Назвіть основні характеристики
процесорів. Наведіть приклади.
7. Що і як можна зберігати в пам’яті комп’ютера?
8. Поясніть, чому ОЗП називають пам’яттю з довільним доступом. Як ви розумієте поняття «енергозалежна» та «енергонезалежна» пам’ять
комп’ютера?
9. Які існують відмінності між оперативним і постійним запам’ятовуючими пристроями?
10. Які існують відмінності між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями? Наведіть приклади.
11. Які пристрої входять до складу мультимедійного обладнання та яке їх призначення?
12. Яке призначення та основні характеристики моніторів і відеоадаптерів? Наведіть приклади.
13. Яке призначення та основні характеристики принтерів? Наведіть приклади.
14. Які види комп’ютерів використовують сьогодні, яке основне призначення кожного з видів? Наведіть приклади.
15. Як обрати найкращий комп’ютер для роботи?
16. Яку історію виникнення мають засоби опрацювання інформаційних об’єктів?
17. Принтери яких виробників є в комп’ютерному класі, у школі, вдома? До якого типу вони належать? Опишіть їх властивості (швидкість друку, спосіб подання паперу тощо).
18. Яка конфігурація комп’ютерів у вашому класі, вдома?


Тема 3. Аппаратное обеспечение компьютера

1.    Из чего состоит аппаратное обеспечение компьютера?
2.    Какова архитектура компьютера?
3.    Как осуществляется связь между устройствами компьютера?
4.    Какие устройства компьютера относятся к устройствам ввода и вывода? Приведите примеры.
5.    Может ли компьютер работать без процессора?
6.    Как можно классифицировать процессоры? Назовите основные характеристики процессоров. Приведите примеры.
7.    Что и как можно хранить в памяти компьютера?
8.    Объясните, почему ОЗУ называют памятью с произвольным доступом. Как вы понимаете понятие «энергозависимая» и «энергонезависимая» память компьютера?
9.    Какие существуют отличия между оперативным и постоянным запоминающими устройствами?
10Какие существуют отличия между внешними и внутренними запоминающими устройствами? Приведите примеры.
11Какие устройства входят в состав мультимедийного оборудования и каково их назначение?
12Каково назначение и основные характеристики мониторов и видеоадаптеров? Приведите примеры.
13Каково назначение и основные характеристики принтеров? Приведите примеры.
14Какие виды компьютеров используют сегодня, для чего предназначен каждый из видов? Приведите примеры.
15Как выбрать компьютер для работы?
16Какова история возникновения средств обработки информационных объектов?
17Принтеры каких производителей есть в компьютерном классе, в школе, дома? К какому типу они относятся? Опишите их свойства (скорость печати, способ подачи бумаги и т. п.).
18Какова конфигурация компьютеров в вашем классе, дома?