Тема 20


Тема 20. Величини, їх типи та властивості

1. Як і величини ми використовуємо в повсякденному житті та чим вони відрізняються?
2. Як мовами програмування Free Pascal і Python описують константи та змінні величини?
3. Опишіть правила вибору ідентифікаторів величин. Наведіть приклади.
4. Чим відрізняються описи числових величин мовами програмування Free Pascal і Python?
5. Як у середовищі програмування Lazarus описати постійні величини, які будуть використовуватися в програмі?
6. Як у середовищі програмування Lazarus описати змінні величини різних типів, які будуть використовуватися в програмі?
7. Яку функцію використовують для введення даних користувачем? Як значення цієї функції перетворити на числове?
8. Чим відрізняються операції над числовими даними цілого та дійсного типів мовою програмування Free Pascal? А мовою програмування Python?
9. Які функції, наведені в таблиці 20.7, ви використовували під час
розв’язування задач із математики чи фізики?


Тема 20. Величины, их типы и свойства


1.    Какие величины мы используем в повседневной жизни и чем они отличаются?
2.    Как на языках программирования Free Pascal и Python описывают константы и переменные величины?
3.    Опишите правила выбора идентификаторов величин. Приведите примеры.
4.    Чем отличается описание числовых величин на языках программирования Free Pascal и Python?
5.    Как в среде программирования Lazarus описать постоянные величины, которые будут использованы в программе?
6.    Как в среде программирования Lazarus описать переменные величины разных типов, которые будут использованы в программе?
7.    Какую функцию используют для ввода данных пользователем? Как значение этой функции преобразовать в числовое?
8.    Чем отличаются операции над числовыми данными целого и действительного типов на языке программирования Free Pascal? А на языке программирования Python?
9.    Какие функции, приведённые в таблице 20.7, вы использовали при решении задач по математике или физике?