Тема 27


Тема 27. Графічне  відображення  даних мовами  програмування

1. Як у проектах, розроблених у середовищі програмування Lazarus, розміщують графічні зображення на формі? Яке їх призначення?
2. Які засоби передбачені в середовищі програмування Lazarus, щоб додані на форму малюнки не спотворювались, збільшувались, імітували рух?
3. Для чого використовують компонент Shape в середовищі програмування Lazarus?
4. Як змінюють властивості геометричних фігур, побудованих за допомогою компонента Shape?
5. Які особливості малювання геометричних фігур за координатами в середовищі програмування Lazarus?
6. Чим відрізняється додавання зображень у середовищах програмування PyCharm та Lazarus?

Тема 27. Графическое отображение данных в языках программирования


1.    Как в проектах, разработанных в среде программирования Lazarus, размещают графические изображения на форме? Каково их назначение?
2.    Какие средства предусмотрены в среде программирования Lazarus, чтобы добавленные на форму рисунки не искажались, увеличивались, имитировали движение?
3.    Для чего используют компонент Shape в среде программирования Lazarus?
4.    Как изменяют свойства геометрических фигур, построенных с помощью компонента Shape?
5.    Каковы особенности рисования геометрических фигур по координатам в среде программирования Lazarus?
6.    Чем отличается добавление изображений в средах программирования Pycharm и Lazarus?