Тема 7


Тема 7. Текстовий документ  та його об’єкти

1. Які розширення мають файли текстових форматів?
2. Для чого можна використовувати списки при оформленні текстових даних?
3. Які типи списків використовують у текстових документах?
4. Як створити в текстовому документі кілька колонок?
5. Як вставити до тексту символ, якого немає на клавіатурі?
6. Як вставити формулу до текстового документа?
7. Які параметри форматування зображень можна змінювати в текстовому процесорі?
8. Які існують інструменти для створення таблиці в текстовому документі й налаштування її властивостей?
9. Коли на стрічці доступні вкладки Конструктор і Макет в області Табличні знаряддя?
10. Як змінити обрамлення й заливку клітинок таблиці?
11. Як можна додавати, видаляти та переміщувати рядки і стовпці таблиці?
12. Як об’єднати кілька клітинок таблиці в одну?
13. Які знаки називають недрукованими й чому?
14. Як можна переглянути недруковані знаки в документі?

Тема 7. Текстовый документ и его объекты

1.    Какие расширения имеют файлы текстовых форматов?
2.    Для чего можно использовать списки при оформлении текстовых данных?
3.    Какие типы списков используют в текстовых документах?
4.    Как создать в текстовом документе несколько колонок?
5.    Как вставить в текст символ, которого нет на клавиатуре?
6.    Как вставить формулу в текстовый документ?
7.    Какие параметры форматирования изображений можно изменять в текстовом процессоре?
8.    Какие существуют инструменты для создания таблицы в текстовом документе и настройки её свойств?
9.    Когда на ленте доступны вкладки Конструктор и Макет в области Работа с таблицами?
10Как изменить границы и заливку ячеек таблицы?
11Как можно добавлять, удалять и перемещать строки и столбцы таблицы
12Как объединить несколько ячеек таблицы в одну?
13Какие символы называют непечатаемыми и почему?
14Как можно просмотреть непечатаемые символы в документе?