Тема 5


Тема 5. Програмне забезпечення комп’ютера

1. Що розуміють під терміном software?
2. Які розрізняють рівні програмного забезпечення?
3. Для чого призначені програми базового рівня?
4. Назвіть типи програм службового рівня.
5. Що таке системне програмне забезпечення?
6. Які є типи системного програмного забезпечення?
7. Які є сервісні програми?
8. Чим відрізняються безкоштовні та відкриті комп’ютерні програми?
9. Що таке ліцензія на програму? Чи мають комп’ютерні ігри ліцензії? Чи мають їх навчальні програми?
10. Що таке операційна система? Які її функції?
11. Назвіть складові сучасних операційних систем. Яка з них забезпечує розподілення ресурсів між програмами та пристроями комп’ютера?
12. Чому не можна працювати на комп’ютері без операційної системи? Хто має встановлювати операційну систему на новий комп’ютер?
13. Які є класифікації операційних систем?
14. Що таке інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення?
15. Для чого застосовують програми-архіватори? Яке їх призначення? За якими ознаками їх розрізняють?
16. Які функції програм-архіваторів є основними, а які — додатковими і чому?
17. До якого типу програмного забезпечення належать програми-архіватори?


Тема 5. Программное обеспечение компьютера 1. Что понимают под термином software?
 2. Какие вы знает уровни программного обеспечения?
 3. Для чего предназначены программы базового уровня?
 4. Назовите типы программ служебного уровня.
 5. Что такое системное программное обеспечение?
 6. Назовите типы системного программного обеспечения.
 7. Какие есть сервисные программы?
 8. Чем отличаются бесплатные и открытые компьютерные программы?
 9.  Что такое лицензия на программу? Имеют ли компьютерные игры лицензии? Имеют ли их учебные программы?
 10. Что такое операционная система? Каковы её функции?
 11. Назовите составляющие современных операционных систем. Какая из них обеспечивает распределение ресурсов между программами и устройствами компьютера?
 12.  Почему нельзя работать на компьютере без операционной системы? Кто должен устанавливать операционную систему на новый компьютер?
 13. Какие вы знаете классификации операционных систем?
 14. Что такое инсталляция и деинсталляция программного обеспечения?
 15. Для чего применяются программы-архиваторы? Каково их назначение? По каким признакам их различают?
 16. Какие функции программ-архиваторов являются основными, а какие дополнительными и почему?
 17. К какому типу программного обеспечения относятся программы-архиваторы?