Тема 33


Урок 33. Упорядковування та фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки

1. Які засоби можна використати для прискорення пошуку потрібних даних у середовищі табличного процесора?
2. Як впорядковуються числові, текстові дані та дані типу дата?Для чого використовують діаграми різних типів?
3. Коли доцільно впорядковувати дані, які зберігаються в електронних таблицях, за двома та трьома полями?
4. Скільки разів можна застосовувати фільтр до списку даних?
5. Які умови можна створювати для пошуку даних за допомогою засобу Автофільтр?
6. Поясніть, як ви розумієте вислови «розширити область пошуку», «звузити область пошуку».
7. Для чого використовують розширений фільтр?
8. У яких випадках доцільно додавати до таблиці проміжні підсумки?
9. Яку дію необхідно виконати з таблицею, перш ніж обирати інструмент Проміжні підсумки?
10. Як відобразити в таблиці лише підсумкові записи?
11. Які дії треба виконати, щоб створити вкладені підсумкові записи для груп двох полів?

Тема 33. Сортировка и фильтрация данных в таблицах. Промежуточные итоги


1.    Какие средства можно использовать для ускорения поиска нужных данных в среде табличного процессора?
2.    Как упорядочиваются числовые, текстовые данные и данные типа дата?
3.    Когда целесообразно упорядочивать данные, содержащиеся в электронных таблицах, по двум и трём полям?
4.    Сколько раз можно применять фильтр к данным таблицы?
5.    Какие условия можно создавать для поиска данных с помощью средства Автофильтр?
6.    Объясните, как вы понимаете высказывания «расширить область поиска», «сузить область поиска».
7.    Для чего используется расширенный фильтр?
8.    В каких случаях целесообразно добавлять к таблице промежуточные итоги?
9.    Какое действие необходимо выполнить с таблицей, прежде            чем выбрать инструмент Промежуточный итог?
10Как отобразить в таблице только итоговые записи?
11Какие действия нужно выполнить, чтобы создать вложенные итоговые записи для групп двух полей?