Тема 32


Тема 32. Діаграми різних типів. Друкування електронної таблиці

1. Для чого використовують діаграми різних типів?
2. Діаграми якого типу використовують лише для одного ряду даних?
3. Чим відрізняється звичайна стовпчаста діаграма та стовпчаста діаграма з накопиченням?
4. Які дії можна виконувати з діаграмою після її побудови?
5. Як змінювати зовнішній вигляд діаграми та окремих її частин?
6. Як можна форматувати діаграму?
7. У яких випадках доцільно обрати альбомну орієнтацію сторінки електронної таблиці?
8. Які параметри сторінки можна змінити, якщо один стовпчик таблиці не вміщується на сторінці?
9. Як надрукувати створену електронну таблицю?


Тема 32. Диаграммы разных типов. Печать электронной таблицы


1.    Для чего используются диаграммы разных типов?
2.    Диаграммы какого типа используются только для одного ряда данных
3.    Чем отличаются обычная столбчатая диаграмма и столбчатая диаграмма с накоплением?
4.    Какие действия можно выполнять с диаграммой после её построения?
5.    Как изменить внешний вид диаграммы и отдельных её частей?
6.    Как можно форматировать диаграмму?
7.    В каких случаях целесообразно выбрать альбомную ориентацию страницы для печати электронной таблицы?
8.    Какие параметры страницы можно изменить, если один столбец таблицы не вмещается на странице?
9.    Как напечатать созданную электронную таблицу?