Тема 15


Тема 15. Мова та середовище програмування

1. Що таке мова програмування? Чим вона відрізняється від мови людського спілкування?
2. Чим відрізняються мови програмування низького та високого рівнів?
3. Назвіть приклади мов програмування високого рівня. Для яких завдань їх використовують?
4. Для чого використовують програми-транслятори та якими вони бувають?
5. Що таке середовище програмування та які його складові?
6. Чому використовують різні середовища програмування, чим вони відрізняються?
7. Що може входити до складу програмного проекту?
8. Як створити та виконати найпростіший проект у середовищі PyCharm?


Тема 15. Язык и среда программирования


1.    Что такое язык программирования? Чем он отличается от языка человеческого общения?
2.    Чем отличаются языки программирования низкого и высокого уровней?
3.    Приведите примеры языков программирования высокого уровня. Для каких заданий они используются?
4.    Для чего используются программы-трансляторы и какими они бывают?
5.    Что такое среда программирования? Какие составляющие может содержать среда программирования?  
6.    Почему используются разные среды программирования, чем они отличаются?
7.    Что может входить в состав программного проекта?
8.    Как создать и выполнить самый простой проект в среде PyCharm?