Тема 25


Тема 25. Реалізація алгоритмів повторення мовами  програмування

1. Які оператори для опису алгоритмічної структури повторення використовують у програмах мовою програмування Free Pascal?
2. Чим відрізняються оператори для опису алгоритмічної структури повторення в мові програмування Python від подібних операторів циклу в мові програмування Free Pascal?
3. Як в операторах циклу в мовах програмування Free Pascal та Python організовують виконання декількох команд у тілі циклу?
4. Чим відрізняються способи зміни значення лічильника в циклі з лічильником у мовах програмування Free Pascal та Python?
5. Що спільного й чим відрізняються цикли while та repeat у мові програмування Free Pascal?
6. Поясніть, коли припиняється виконання команд у тілі циклу для циклів із передумовою, післяумовою та циклу з лічильником. Чи можна вимушено перервати виконання циклу?
7. Чим відрізняються способи отримання випадкового значення величини в мовах програмування Free Pascal та Python?


Тема 25. Реализация циклических алгоритмов на языках программирования


1.    Какие операторы для описания алгоритмической структуры повторения используются в программах на языке программирования Free Pascal?
2.    Чем отличаются операторы для описания алгоритмической структуры повторения на языке программирования Python от подобных операторов цикла на языке программирования Free Pascal?
3.    Как в операторах цикла на языках программирования Free Pascal и Python организуют выполнение нескольких команд в теле цикла?
4.    Чем отличаются способы изменения значения счётчика в цикле со счётчиком на языках программирования Free Pascal и Python?
5.    Что общего и чем отличаются циклы while и repeat на языке программирования Free Pascal?
6.    Объясните, когда прекращается выполнение команд в теле цикла для циклов с предусловием, постусловием и цикла со счётчиком. Можно ли вынужденно прервать выполнение цикла?

7.    Чем отличаются способы получения случайного значения величины на языках программирования Free Pascal и Python?